Üritused

EKKÜ 3. aastakonverents (Tartu, 04.04.2014)

Grammatika ja kontekst: uued vaatenurgad uurali keelte uurimises IV (Tartu 6.– 8.06.2013)
http://grammar2013.ut.ee/

EKKÜ 2. aastakonverents (Tallinn, 29.04.2013)

Kognitiivse Keeleteaduse seminarid Tartu Ülikoolis (2012/13)
Neljapäeviti 12-14, Jakobi 2-446.

EKKÜ 1. aastakonverents (Tartu, 02.04.2012)

III Soome-Eesti kognitiivse lingvistika konverents (Saka, 17.- 19.11.2011)
http://www.fl.ut.ee/1050863